Program konference

Pátek, 26. dubna 2013

9.00–12.00

Předkonferenční seminář UEG

více informací

12.30–14.00

Registrace, oběd, výstava nafukovací makety tlustého střeva

13.00–13:45 Tisková konference

14.00–15.00

Slavnostní zahájení

 • R. Onderka, primátor města Brna
 • P. Poc, poslanec Evropského parlamentu
 • A. Peterle, poslanec Evropského parlamentu, předseda MEPs Against Cancer Group
 • P. Luhan, poslanec Evropského parlamentu
 • J. Žaloudík, místopředseda zdravotního výboru Senátu PČR
 • F. Polák, náměstek ministra zdravotnictví ČR
 • J. Běhounek, místopředseda Asociace krajů ČR
 • R. Stockbrügger, United European Gastroenterology
 • E. Woodfordová, asociace of European Cancer Leagues
 • L. von Karsa, International Agency for Research on Cancer
 • J. Špičák, předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
 • M. Zavoral, předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
 • M. Bareš, prorektor Masarykovy univerzity

15.00–16.00

CRC screening - aktuální stav a poznatky

Předsedající: P. Poc

 • T. Borg, Evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku / 5 min
  videopozdrav
 • F. Polák, náměstek ministra zdravotnictví ČR / 8 min
  Současná politika MZ ČR v podpoře prevence CRC
 • J. Žaloudík, místopředseda zdravotního výboru Senátu PČR / 8 min
  CRC v Česku: přemýšlejme o minulosti, ale učme se z budoucnosti
 • J. Běhounek, místopředseda Asociace krajů ČR / 8 min
  Onkologická péče na příkladu Kraje Vysočina
 • A. Peterle, poslanec Evropského parlamentu, předseda MEPs Against Cancer Group / 8 min
  Jednejme společně!
 • P. Poc, poslanec Evropského parlamentu / 8 min
 • Diskuze / 10 min
16.00–16.30 Přestávka

16.30–19.00

Evropské zkušenosti I. Různé přístupy k prevenci CRC na evropské i národní úrovni

Předsedající: R. Stockbrügger & zástupce ECL

 • L. von Karsa, International Agency for Research on Cancer / 12 min
  Evropská doporučení a implementace populačních onkologických screeningových programů
 • R. Stockbrügger, United European Gastroenterology / 12 min
  United European Gastroenterology: Prevence a léčba CRC
 • E. Woodfordová, asociace of European Cancer Leagues / 12min
  Společně v prevenci rakoviny v EU
 • J. F. Riemann, nominovaný Ministerstvem zdravotnictví SRN / 12 min
  Německý screeningový program – od Národního onkologického programu k lepší legislativě
 • F. Hofstädter, Asociace německých onkologických center / 12 min
  Prevence a onkologické registry jako první kroky Národního onkologického programu v SRN
 • L. Lazebnik, Ruská gastroenterologická společnost / 12 min
  Prevalence kolorektálního karcinomu moskevské oblasti
 • L. Colemont, United Europe against Colon Cancer / 12 min
  Co se můžeme naučit jeden od druhého?
 • M. Zavoral, předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii / 12 min
  Český screeningový program v momentě přerodu do populačního designu
 • P. Tesařová, Výbor České onkologické společnosti / 5 min
  DVD o kolorektálním karcinomu pro české pacienty
 • Diskuze / 25 min

Den 1 – závěry

Předsedající: P. Poc

19.30–21.30

Slavnostní recepce

 

Sobota, 27. dubna 2013

8.00–8.30 Káva na přivítanou
8.30–10.30

Evropské zkušenosti II. Různé přístupy k prevenci CRC na evropské i národní úrovni

Předsedající: R. Stockbrügger & J. Špičák

 • R. Stockbrügger, United European Gastroenterology / 5min
  Evropa ve screeningu CRC společně? Jsme na dobré cestě!
 • Luigi Ricciardiello, Italská gastroenterologická společnost / 10 min
  CRC screening 13 let od svého začátku. Jak ho udržet v běhu?
 • N. Tozun, Turecká gastroenterologická společnost / 10 min
  Turecko: regionální rozdíly v CRC screeningu
 • N. Antoljak a M. Kalauz, Chorvatská gastroenterologická společnost / 10 min
  Národní CRC screening v Chorvatsku: jak to začlo a kde se nyní nacházíme
 • G. Leeb a K. Mach, A.ö. Hospital Oberpullendorf / 10 min
  bPREDICT: Design CRC screeningu ve spolkové zemi Burgenland, Rakousko
 • G. Lucic, Diagnostické Centrum – Dr. Lune, Užice, Srbsko / 10 min
 • M. Juhász, Semmelweis University Budapest / 10 min
  Metody CRC screeningu v Maďarsku
 • J. Špičák, předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP / 10 min
  Jsou cílové skupiny CRC screeningu nastaveny správně?
 • J. Žaloudík, místopředseda zdravotního výboru Senátu PČR / 10 min
  Včasný, ale invazivní zákrok musí mít jednoznačný výsledek: od správné diagnózy ke správné léčbě CRC
 • Diskuze / 20 min
10.30–11.00 Přestávka
11.00–12.45

Komplexní onkologická péče není jen screening: příklady a zkušenosti z České republiky

Předsedající: M. Zavoral, B. Seifert, L. Dušek

 • L. Dušek, Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita / 10 min
  Podpora komplexní onkologické péče založená na aktuálních trendech v epidemiologii CRC
 • B. Seifert a B. Skála, Společnost všeobecného lékařství / 10 min
  Jak efektivně zapojit praktické lékaře do komplexní onkologické péče?
 • M. Šachlová, Česká onkologická společnost, vedoucí Sekce preventivní onkologie / 10 min
  Úloha gastroenterologa v komplexní péči o CRC
 • Š. Suchánek, Vědecký sekretář Společnosti pro gastrointestinální onkologii  / 10 min
  Screeningová, nebo diagnostická kolonoskopie? Sekundární prevence v rukou gastroenterologa
 • V. Válek, Výbor České radiologické společnosti a Společnost pro gastrointestinální onkologii / 10 min
  Virtuální kolonoskopie – šance na screening pro klienty se specifickou indikací?
 • R. Vyzula, Výbor České onkologické společnosti / 10 min
  Proč máme problémy s ekvitou a včasnou dostupností k inovativní léčbě CRC? Případová studie z českých klinických registrů
 • Z. Kala, Výbor České chirurgické společnosti / 10 min
  Včasná diagnostika vs. migrace pacientů s CRC v léčebné zátěži komplexních onkologických center
 • M. Fridrichová, Liga proti rakovině Praha & ECL / 10 min
  Vzdělávání veřejnosti – první krok ke screeningu
 • Diskuze / 25 min
12.45–13.00 Závěry & shrnutí
13.00–14.00 Oběd
14.00–15.00

Workshop pacientských organizací:
Informovaný onkologický pacient a zdravotnický systém

více informací

14.00–15.00

ICT WORKSHOP:
Podpora a propagace screeningu CRC podložená daty: jak to dělat efektivně a dlouhodobě?

více informací